Zahtev za preuzimanje poštanske pošiljke bez pečata

Danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018), odnosno 1. oktobra 2018. godine prestala je da važi odredba člana 60. stav 5. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013 i 97/2015) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika. Zakon je jasan svima, samo neki službenici Pošte odbijaju da ga poštuju.

Nakon mesec i po dana od dana kada je Zakonom ukinuta odredba Pravilnika Pošte po kojoj su službenici (protivzakonito) zahtevali upotrebu pečata, primetno je da neki od njih to i dalje čine.
Šta jednom preduzetniku ili direktoru privrednog društva, koji u skladu sa zakonom ne koriste pečat preostaje kako bi ostvarili svoja prava?

Prvo, možete da prijavite instituciju (ne i fizičko lice) koje Vam traži pečat na e-mail adresu koja je Kancelarija Vlade Republike Srbije za informacione tehonologije i elektronsku upravu otvorila u tu svrhu: ukidanje.pecata@gov.rs. Koji je rok u kome ova Kancelarija reaguje, i koja je delotvornost njihove reakcije, trenutno ne znam (ja lično nisam pisao na ovu adresu, niti imam povratnu informaciju od nekog ko jeste). Ako Vi imate iskustva, ili znate nekog ko ima iskustva u obraćanju na ovu adresu, osećajte se slobodnim da ih podelite u komentarima.
U svakom slučaju, Zakon o privrednim društvima ne propisuje bilo šta u vezi sa prijavom zahtevanja pečata na adresu elektronske pošte bilo kojoj državnoj instituciji. Iako postupanje po prijavi nije zakonom uređeno, ja snažno podržavam postojanje mogućnosti da se država prijavi samoj sebi kako bi država odreagovala i dovela državu u red i sprovela zakon koji je država sama donela i koji je i sama obavezna da primenjuje.

Drugo, možete predati Zahtev za isporuku pošiljke u kojem tražite da Vam se preda pošiljka koja je Vama kao preduzetniku ili Vašem privrednom društvu namenjena. Bez obzira na konkretnu sadržinu zahteva, i bez obzira da li će konkretni službenici pošte po njemu postupiti ili ne, predajom zahteva dobićete dokaz da ste određenog dana zahtevali da Vam se isporuči pošiljka. Ovaj dokaz možete kasnije koristiti pred pošiljaocem, naročito ako Vam je pošiljka upućena od Poreske uprave ili nekog drugog državnog organa kod kojeg propuštanje prijema pošiljke proizvodi pravne posledice. U određenim slučajevima Poreska uprava može tumačiti da imate fiktivnu adresu ukoliko ne preuzmete pošiljku. Takođe, pismena koja Vam upućuje Sud na adresu sedišta ili adresu za prijem pošte koja je registrovana u APR-u, mogu da budu vraćena Sudu, što može izazvati određene procesno-pravne posledice (na primer: da nakon neuspešnih dostava na adresu, Sud poziv postavi na Oglasnu tablu suda, i da se nakon isteka od 30 dana smatra da ste uredno pozvani).
U periodu dok pečat nije bio iskorenjen na način kako je sada to zakonom urađeno, u četiri navrata sam se poslužio sličnim Zahtevom. Niti jedan put zahtev nije bio primljen od strane službenika Pošte, ali je zato svaki put postupljeno po njemu, odnosno svaki put mi je bila predata pošiljka. Svaki put je do toga došlo nakon intervencije šefa u pošti. Naravno, postoji mogućnost da službenici odbiju da prime Vaš zahtev. U tom slučaju imate mogućnost da zahtevate da naprave službenu belešku o tome da su odbili da prime zahtev. Ukoliko i to odbiju, Vaš zahtev im možete poslati poštom.
Naravno da ovakva vrsta „nadgornjavanja“ nema nikakvog smisla u poslovanju, tako da se možete povinovati iživljavanju pojedinih službenika (i upotrebljavati pečat koji niste dužni da upotrebljavate) ili možete insistirati na primeni Zakona.

U svakom slučaju imaćete dokaz da ste zahtevali isporuku pošiljke, što može biti značajno u zavisnosti od toga ko je pošiljalac i o kakvoj se vrsti pošiljke radi.

Model Zahteva koji sam koristio, a koji sam prilagodio u skladu sa novim propisima, odnosno definitivnom iskorenjavanju pečata iz poslovanja u Republici Srbiji, možete preuzeti odavde zahtev-za-isporuku-pošiljke.docx (834 downloads) ukoliko ipak želite da se na ovaj način obratite Pošti. Tekst koji je označen žutom bojom obavezno izmenite tako da odgovara Vašem konkretnom slučaju. Tekst modela je pisan tako da se odnosi na d.o.o., a Vi ga prilagodite ukoliko ste preduzetnik. Naravno, ovaj model Zahteva možete da menjate kako god Vama odgovara (ne samo tekst označen žutom bojom već bilo koji tekst).

2 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.