Dokument na osnovu koga se ostvaruje poresko oslobođenje kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza čl. 4 i 6 (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-439-02-43/2011 od 31.10.2011. godine) Ukratko: Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom