Biografija

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio je Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, arbitar je u Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena i bio je član Statutarne komisije RNIDS u dva mandata.

Firmu Ptiček d.o.o. Beograd osniva 2014. godine.

Bio je član Statutarne komisije Registra nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS u dva mandata, od 2012. godine koja za zadatak ima tumačenje opštih i posebnih akata RNIDS-a, kao i propisa koji regulišu njegov rad.

Od 2015. godine nalazi se na listi arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije.

Kao stručni konsultant bio je angažovan na izmenama zakona u oblasti elektronske trgovine i deviznog poslovanja i na izradi vodiča za elektronsku trgovinu.

Angažovan je kao predavač u Školi Internet novinarstva Udruženja novinara Srbije, StartIT Akademiji, Centru za razvoj karijere pri Visokoj školi za informacione tehnologije, i panelista je na brojnim konferencijama o e-poslovanju i upravljanju Internetom.

U preduzeću za tehnička ispitivanja i analize „SGS Beograd“ d.o.o. 2009. godine radio kao pravnik na poslovima zastupanja preduzeća pred sudovima i sačinjavanju ugovora u privredi.

Od 2000. do 2009. godine bio angažovan u advokatskoj kancelariji Milice Ptiček kada počinje da se bavi IT pravom, prateći razvoj IT firmi u Srbiji, učestvovao je u izradi ugovora specifičnih za visokotehnološko pravo i E-trgovinu, konsultacijama firmi u informatičkoj delatnosti, registracijama, statusnim promenama i postupcima likvidacija privrednih društava.

Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima održavanja računara i računarske mreže, izrade Internet prezentacija za potrebe studentskih organizacija i obučavanje studenta za osnovni rad na računaru.