Celovita pravna podrška vašem Internet poslovanju, nastala iz advokatske kancelarije Ptiček, sa preko 30 godina iskustva u privrednom pravu, i 10 godina ličnog iskustva u pisanju koda.

Specijalizovana za IT pravo, uvažavajući sve specifičnosti koje vaše poslovanje može da ima ukoliko se oslanja na informacione tehnologije i inkorporiše ih.

Ptiček d.o.o. pruža konsultativne usluge u oblasti:

 • Zaštite podataka o ličnosti
 • Osnivanja, promena, statusnih promena i prestanka privrednih subjekata
 • Zaštite intelektualne svojine
 • Uređenja radno-pravnih odnosa
 • Obligaciono-pravnih odnosa sa domaćim licima
 • Međunarodnog prava
 • Kreiranja korisničkih uslova
 • Pravnih konsultacija
 • Usaglašavanje sa Zakonom o informacionoj bezbednosti
Više informacija

U saradnji sa partnerima Ptiček d.o.o. pruža:

 • računovodstvene usluge
 • usluge poreskog savetovanja
 • usluge procene bezbednosti podataka i bezbednosti informacione infrastrukture
 • usluge izrade internet sajtova i aplikacija
 • registracije domena i hostinga
Više informacija