Konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata vašem Internet poslovanju, sa 10 godina ličnog iskustva u pisanju koda, uvažavajući sve specifičnosti koje vaše poslovanje može da ima ukoliko se oslanja na informacione tehnologije i inkorporiše ih.

Ptiček d.o.o. pruža konsultativne usluge u oblasti:

 • Zaštite podataka o ličnosti
 • Osnivanja, promena, statusnih promena i prestanka privrednih subjekata
 • Zaštite intelektualne svojine
 • Uređenja radno-pravnih odnosa
 • Obligaciono-pravnih odnosa sa domaćim licima
 • Međunarodnog prava
 • Kreiranja korisničkih uslova
 • Pravnih konsultacija
 • Usaglašavanje sa Zakonom o informacionoj bezbednosti

Partneri Ptiček d.o.o. pružaju:

 • računovodstvene usluge
 • usluge poreskog savetovanja
 • usluge procene bezbednosti podataka i bezbednosti informacione infrastrukture
 • usluge izrade internet sajtova i aplikacija
 • usluge registracije domena i hostinga