Ukidanje prvostepene presude koja se zasniva na preuzetim ili kopiranim delovima obrazloženja drugih sudskih odluka

Zakon o parničnom postupku član 391

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 1768/2013 od 15.10.2013. godine)

Preuzimanje, kopiranje delova obrazloženja iz sudskih odluka donetih u sporovima sa istom jednom ili obe parnične stranke, ali u različitoj činjenično-pravnoj situaciji, čini presudu nepodobnom za razumevanje i za ispitivanje njene pravilnosti.

„Prvostepeni sud utvrđuje da je predmet spora naknada za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija za 2010. godinu, pa odbija tužbeni zahtev tužioca sa obrazloženjem da tužilac nije naveo, niti dokazao da li njegovo ovlašćenje za naplatu jedinstvene naknade u smislu člana 127. Zakona o autorskom i srodnim pravima proizlazi iz ugovora zaključenog sa organizacijom interpretatora ili eventualno iz odluke Vlade Republike Srbije.

Očigledno se radi o “preuzimanju“ sadržine obrazloženja prvostepenih ili drugostepenih odluka donetih u drugim sporovima u kojima je isto lice, organizacija proizvođača fonograma tužilac, ali se ne radi o istim činjeničnim i pravnim situacijama. Tvrdnja prvostepenog suda da tužilac nije naveo iz čega njegovo ovlašćenje proizlazi za naplatu jedinstvene naknade potpuno je suprotna stanju u spisima. Osnovano tužilac ukazuje da je takav navod iznet u predlogu za izvršenje kojim je postupak pokrenut 19.9.2012. godine. Takođe, tačni su navodi tužioca da je na ročištu od 22.11.2012. godine punomoćnik tužioca izjavio da ostaje u svemu pri tužbi i tužbenom zahtevu kao i da je izjavio da za sud i suprotnu stranu dostavlja dokaz o aktivnoj legitimaciji. Dokaz uz ovaj zapisnik nije zalepljen, ali se u škart spisima nalazi kopija ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog između OFPS i PI u vezi naplate jedinstvene naknade. Propust prvostepenog suda je bio što je ovaj dokaz ostavljen u škart spisima umesto da isti bude, prema odredbama Sudskog poslovnika zalepljen u spis predmeta, a obrazloženje prvostepenog suda da tužilac nije aktivno legitimisan, jer nije ni naveo ni dokazao svoje ovlašćenje u suprotnosti je i sa navodima iz tužbe i sa ostatkom spisa. Na to tužilac osnovano ukazuje, pa je na osnovu člana 391. Zakona o parničnom postupku, odlučeno kao u izreci ovog rešenja.“

U prevodu: copy-paste presude su nepodobne

2 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.