Nepostojanje prava pravnog lica na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja nedozvoljene informacije u medijima

Zakon o javnom informisanju član 79

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5009/2011 od 30.9.2011. godine)

Pravno lice nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja nedozvoljene informacije u medijima.

Iz obrazloženja: „Na utvrđeno činjenično stanje pravilno je pobijanom odlukom primenjeno materijalno pravo i to odredbe čl. 79 Zakona o javnom informisanju i čl. 200, 201 i 203 Zakona o obligacionim odnosima odbijanjem tužbenog zahteva za naknadu nematerijalne štete prema DOO „AA“. Zakonom o javnom informisanju je propisano pravo pravnog lica na pravnu zaštitu objavljivanjem odgovora i ispravke informacije, ali ne i pravo na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja nedozvoljene informacije u medijima. Pravo pravnog lica na naknadu nematerijalne štete nije regulisano ni odredbama Zakona o obligacionim odnosima kao opštim propisom. Povreda dobrog poslovnog ugleda preduzeća, kao povreda zaštićenog nematerijalnog dobra, sama po sebi ne može dovesti do novčane naknade nematerijalne štete, jer se posledice te povrede ne manifestuju u jednom od zakonom priznatih vidova nematerijalne štete (fizički bol, psihički bol i strah) koja se vezuje samo za fizičko lice.“

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.