Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari izdavanjem reklamnog prostora na internet sajtu stranom pravnom licu

Zakon o porezu na dohodak građana čl. 85

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-155/2012-04 od 12.6.2012. godine)

Kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta, već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana 

„Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u skladu sa odredbama ovog zakona, plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Prihodi koji, saglasno Zakonu, podležu oporezivanju porezom na dohodak građana, oporezuju se bilo da su ostvareni u naturi, činjenjem ili na drugi način (član 3. stav 2. Zakona).

Ostalim prihodima fizičkog lica u smislu Zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, a naročito svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 14) Zakona.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, odnosno dokumentovane stvarne troškove (član 85. stav 3. i član 86. Zakona).

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i predmetni slučaj, a na osnovu prezentovanih činjenica, kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta (fizičko lice ima sva lična i imovinska prava po osnovu toga što je autor sajta) već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 14) Zakona, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Sa stanovišta obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u predmetnom slučaju na prihod koji po svojoj prirodi čini dohodak fizičkog lica koji podleže oporezivanju porezom na drugi prihod, obračunava se i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%, a ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao ugovorena naknada umanjena za troškove koje je obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i očuvanju, saglasno odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 – usklađeni din. izn.).

U slučaju kada obveznik ostvaruje prihod u ili iz druge države, saglasno članu 107. Zakona, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. Saglasno st. 3. i 4. tog člana Zakona obveznik je dužan da poreskom organu, nadležnom prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primio prihode, dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 11/2005).

Ukazujemo da, saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 – ispr.).“

21 komentara Napišite komentar

 1. Znaci svi koji dobijaju od Google cekove treba da plate porez…znaci to je sve go kriminalac do kriminalca?

   • Koliko sam ja upucen i koliko sam citao zakone ti sto izdaju stanove placacuju samo porez na dobit i nista vise, znaci po zakonu na osnovu vlasnistva se placa samo 15% poreza na dobit a mi placamo i doprinose, a ako pogledam gore definiciju, znaci mi izdajemo oglasni prostor, ne vidim kako se to razlikuje od izdavanja stana. Diskriminacija

 2. Ne mogu da verujem čega su se setili. Ima li kakva služba koja će da kontroliše da li se plaća uredno porez za naplaćivanje banera na sajtu?

 3. Na sve ove gore pomenute dadzbine dodaje jos i tzv. Godisnji porez na dohodak gradjana ukoliko ukupni godisnji prihodi prelaze nesto oko 1.898.388 din (toliko je bilo za 2011.)…

 4. Ovo je manje vise ono sto smo po raznim forumima i zakljucili. Lepo je ipak da se dobije i zvanicno misljenje.

 5. Kako je tuzno koliko ovaj Srbistan nije napredovao kad je birokratija i trzisno poslovanje u pitanju.

  Cisto da stanem na muku, evo kako to objasnjava HMRSC:

  „Take your tax-free allowances away from your taxable income. If there’s anything left, you count as a taxpayer and must contact HMRC if you’re not already paying tax. If there’s nothing left you shouldn’t be paying any tax and may be due a refund.“

  I nakon toga idu poreske stope:

  Za preko 150.000£ preko odbitaka stopa je 50%.
  I da, oni imaju beskonacno vecu stopu naplate poreza. Pitam se zasto….

 6. poz, jel moze neko iskusan sa pravnim znanjem da mi da odgovor jel se ovim zakonom oporezuju sva primanja koja ti legnu na devizni racun(nebitno dal su honorarna, ili ti neki rodjak salje novac iz inostranstva) jer ih zakon tumaci tako? Hvala unapred.

  • Oporezuje se sav prihod (osim onog prihoda koji je izuzet zakonom).
   Oporezuje se poklon.
   Zajam se ne oporezuje.

   Način plaćanja/naplate (gotovina, dinarski račun, devizni račun, ček, kompenzacija, prasići, krompiri…) nije od uticaja na obavezu plaćanja poreza, a delimično utiče na obračun poreza u tom smislu što se na kraju sve svede na finansijski iznos u dinarima.

 7. Moze li odgovor na:
  – Ako dobijes cek od googla na 100$ koliko dajes drzavi?
  – I odkada se primenjuje ovaj zakon? Sta raditi za dosadasnji priliv za par godina unazad?

 8. Ma ne dam nista! 😀 KAd bi svi koji imaju oglase na sajtovima placali, gde bi drzavnom budzetu bio kraj.

 9. Auu, koliko xx/xxxx diže mi se kosa na glavi (a i gde bi drugde bila), da su manje vremena potrošili na pisanje silnih pravila i zakona a više na izgradnju funkcionalnog sistema, daleko više ljudi bi bilo spreno da plati porez.

 10. Pozdrav

  Ovaj tekst je objavljen pre nešto jače od godinu dana, da li se nešto promenilo u međuvremenu? Čula sam da je momak kojeg su bili kaznili za AdSense (mislim da je svima poznat slučaj, bio je opisan ovde: http://www.shareconference.net/en/defense/bez-registracije-nema-reklame-ima-li-opravdanja-ovakav-odnos-drzave-prema-potencijalnim ali malopre vidim da je uklonjen – zapravo „access denied“) na kraju dobio na Apelacionom – imate li slučajno potvrdu i/ili obrazloženje?

  • Pozdrav,
   Ovo nije autorski tekst, već tekst citiranog Mišljenja Ministarstva.
   Nemam saznanja o slučaju za koji me pitate.

 11. најбоље је да предложимо министарству да се тај порез умањи, или да се унесе неопорезиви износ, рецимо, $500 годишње …

 12. Ja sam pre neki dan pitao nešto drugo
  „Kako se postupa ako domaće pravno lice prikazuje reklame tj zakupljuje prostor na veb sajtovima čiji su vlasnici strani državljani, nerezidenti Srbije (dakle nalaze se u svojim državama).

  Koje poreze smo mi ovde dužni da obračunamo na iznos naknada koje treba isplatiti stranim državljanima, nerezidentima Srbije, imajući u vidu sporazume o zabrani dvostrukog oporezivanja? “

  i dobio ovakav odgovor

  „Postovani,
  u misljenju koje vam je poslato, navedeno je da Poreska uprava u svakom konkretnom slucaju procenjuje i kontrolise obračun i vrstu poreza koji je poreski obveznik iskazao, tako da bez konkretne dokumentacije ne mozete dobiti konkretan odgovor.
  Pozdrav.“

  Pa ti budi pametan i kreiraj procedure i radi online biznis iz Srbije kad ti poreska ovako odgovori na pitanje kako placati strane državljane s kojima saradjujes (naši partneri, fizička lica, stranci)

 13. OK, koliko vidim ovo se odnosi na strano pravno lice.

  A sta se desava sa domacim pravnim licem?

  Ako npr. neki lokalni restoran, szr, fabrika ili samousluga hoce reklamu na mom sajtu/blogu?
  A hoce da celu pricu realizujemo kroz ugovor.
  Isto tako, da li u ovu gore kategoriju spadaju i httpool i etarget?

  Da li i onda moramo da platimo poreze takse i koje?

  Pozz
  Sloba

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.