Poreski tretman prometa koji vrši obveznik PDV – član klastera kada naknadu ostvaruje od udruženja (klastera)

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 5.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-32/2012-04 od 22.3.2012. godine)

U slučaju kada udruženje (klaster) prenosi novčana sredstva po programu o rasporedu i korišćenju sredstava, obvezniku PDV – članu klastera, na osnovu zaključenog ugovora, a na ime realizacije određenog projekta, obveznik PDV dužan je da obračuna i plati PDV po opštoj stopi od 18% (kasnije podignuta na 20%)

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona, poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona propisano je, da opšta stopa za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 18%.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, u slučaju kada udruženje prenosi novčana sredstva po Programu o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj inovativnih klastera za 2010. godinu, obvezniku PDV – članu klastera, na osnovu zaključenog ugovora, a na ime realizacije projekta, obveznik PDV dužan je da obračuna PDV po opštoj stopi PDV od 18% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. U ovom slučaju, osnovicu za obračunavanje PDV čini iznos primljenih novčanih sredstava u koji nije uključen PDV.“


 

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.