Nemogućnost odbacivanja žalbe kao neuredne zbog nedostatka potpisa u telegramu

Zakonik o krivičnom postupku član 432

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 3599/2013 od 2.7.2013. godine)

Nepotpisana žalba izjavljena telegramom nije nedozvoljena niti neuredna.

„Branilac okrivljenog A. A. advokat B. B. je u odgovoru na žalbu predložio da se žalba (…) odbaci kao neuredna.
Apelacioni sud u B. u sednici veća, razmotrio je spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom i žalbom (…).
Žalba treba da sadrži (…) potpis lica koje izjavljuje žalbu (…).
Sud je imao u vidu izneti stav u odgovoru koji je podnet na izjavljenu žalbu i to da je žalba nedozvoljena i zato što nije potpisana, međutim, takav stav je po oceni ovog suda neprihvatljiv, pošto je žalba izjavljena telegramom u kome ne može biti potpisana, a takvo izjavljivanje žalbe je moguće.“

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.