Kako (ne) nabaviti kvalifikovani elektronski potpis

Kao što znate, svi privredni subjekti koji su obavezi da dostavljaju godišnje finansijske izveštaje, za ovu 2015. godinu u obavezi su da ih sačine i Agencjiu za privredne registre dostave isključivo elektronskim putem, u elektronskom obliku (formi), uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika. Ako niste znali, evo zvaničnog obaveštenja na sajtu APR. Ako ne znate šta je elektronski potpis, predlažem da se sa istim upoznate kroz ovaj tekst autora Darka Vidića i Slobodana Markovića.

Naravno, kao fizičko lice sam iskoristio mogućnost dobijanja besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa od Ministarstva unutrašnjih poslova koji je pohranjen na mojoj ličnoj karti. Naravno, postoji zakonska obaveza da kao fizičko lice nosim ličnu kartu sa sobom, umesto da kao zakonski zastupnik privrednog društva istu držim u čitaču, bezuspešno pokušavajući da nateram sistem APR-a da prihvati moj finansijski izveštaj.

O tome nije mnogo pisano, ali prema iskustvima knjigovođa koje poznajem, za prijavu finansijskih izveštaja za 2014. godinu, od kojih su mikro pravna lica bila izuzeta od upotrebe elektronske „forme“, sistem koji je osposobio APR je prvo kasnio, a onda je dolazilo do tehničkih problema najrazličitije prirode. Jedan od njih je slanje izveštaja bez poruke o prijemu ili grešci. Knjigovođe su tada bile prinuđene da satima pokušavaju da elektronski komuniciraju sa sistemom, i dovijaju se na različite načine. Kako bih izbegao da se i meni desi ovakva situacija, izabrao sam da izradim kvalifikovani elektronski potpis na kartici koju mogu ostaviti u pritežanju računovođe u neodređenom vremenskom periodu neophodnom za uspešnu elektronsku komunikaciju sa APR-om.

Kako država u kojoj živim prepoznaje samo jedan operativni sistem kao validan, to sam se oprostio od upotrebe računara sa OSX ili Linux operativnim sistemom za komunikaciju sa istom. Ali ono što nisam očekivao su skriveni troškovi nabavke kvalifikovanog elektronskog potpisa. Naime, neka Sertifikaciona Tela ne izdaju kvalifikovani elektronski potpis fizičkim licima, već samo privrednim subjektima. Za ovo, pored popunjenih (i pečatiranih) zahteva za izdavanjem, i ugovora, zahtevaju da im se dostavi:
– fotokopija lične karte zakonskog zastupnika
– fotokopija OP obrasca
– fotokopiju izvoda o registraciji koji nije stariji od 6 meseci

Prvo: neverovatno mi je da obična (ne overena, već najobičnija) fotokopija ima jače pravno dejstvo od originala, koji se ni ne traže na uvid, a radi se o izdavanju kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Drugo: iz kog razloga, da ne kažem racionalnog razloga, Sertifikaciona Tela gomilaju papir, kada su im svi ovi dokumenti dostupni u obliku skeniranih originala kod Agencije za privredne registre?

Treće: nekako bih i razumeo da zahtevaju izvod iz APR-a u originalu ne stariji od 24 sata, ali da se kvalifikovani elektronski potpis bazira na gotovo šest meseci starom podatku u fotokopiji, koji je pri tome u elektronskom obliku javno dostupan svakom i koji je ne stariji od jedne sekunde, to ne razumem.

Čatvrto: da bih dostavio fotokopiju izvoda iz APR (ne starijeg od 6 meseci) moram prvo da platim taksu za taj izvod u iznosu od 1.700 dinara, kako bih mogao da ga fotokopiram! Cena izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa iznosi oko 3.000 dinara, pa ovaj bespotrebni trošak uvećava tu cenu za više od 50%.

S obzirom da se od mene očekuju fotokopije, zapitao sam se da li skenirane fotokopije i elektronska dokumenta po shvatanju Sertifikacionih Tela proizvode pravno dejstvo? Ovo sam isprobao na primeru Privredne komore Srbije. Pošto su mi nakon prijave dostavili Zahtev i Ugovor u elektronskom obliku, koji se prema članu 2. i članu 5. stav 3. Zakona o elektronskom dokumentu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009) smatra originalom, ja sam ga originalno i potpisao, i originalno (u elektronskom obliku) poslao na zvanično navedenu adresu elektronske pošte, zajedno sa originalnim dokazom o uplati naknade za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Naravno, vratilo mi se elektronsko pismo sledeće sadržine:

 Poštovani,
Pre svega da vas obavestim da je kompletna tehnička podrša Sertifikacionog tela prebačena na on line ticketing system ( http://helpdesk.pksca.rs/) , tako da vise nije moguć direktan telefonsi kontakt ili pitanja putem emaila.
Već ste dobili obaveštenje da je Vaša poruka prebačena na taj system, a potrebno je I da se registrujete  kao korisnik.
Što se Vaše poruke tiče, u okviru našeg portala na adresi www.pks.rs/ca kao i u korisničkom uputstvu je jasno opisana procedura nabavke koja podrazumeva predaju dokumentacije u PAPIRNOJ formi (čak I da su dokumenta koja ste poslali u obliku PDF dokumenta u skladu sa Zakonom na koji se pozivate, a nisu – nisu potpisana kvalfikovanim elektronskim potpisom, odnosno uopšte nisu digitalno potpisana).

Dakle, neophodno je da nam dokumentaciju dostavite u papiru, poštom ili lično (ili kurirom), a na mail će Vam stići informacija onog momenta kad sertifikat bude proizveden (u roku od 24 sata od prijema kompletne dokumentacije).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju u okviru OVOG tiketa.
Molimo Vas da ne odgovarate na mail koji dobijete sa ovim obaveštenjem.

Srdačan pozdrav,

Naravno, kao poslušni građanin Republike Srbije pokušao sam da tehničku podršku potražim na navedenom “on line ticketing systemu“ i naišao na sledeće:

Napravite nalog

Kao građanin Republike Srbije na mene i na institucije Republike Srbije primenjuju se zakoni Republike Srbije, među kojima je i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Sl. glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 30/2010). Službenom upotrebom jezika i pisama, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba jezika i pisama u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, ustanova, preduzeća i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja, te je Privredna komora Srbije nedvosmisleno obveznik njegovih normi.

Sa žaljenjem mogu samo da konstatujem da se “on line ticketing systemom“ Privredne komore Srbije krši član 1. stav 1. Zakona o službenoj up0trebi jezika i pisama koji glasi:

U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi srpski jezik.

Odredbama o dostavljanju fotokopirane dokumentacije, ne starije od 6 meseci, koja se traži zarad izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa, krši se samo zdrav razum i obesmišljava sve elektronsko što smo sami sebi propisali.

Ovako se ne nabavlja kvalifikovani elektronski potpis.

Moj predlog bi bio da APR da API institucijama koje imaju potrebu za ažurnim podacima, kao što su to pribavile poslovne banke. Jedan od svetlih primera je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji je omogućio da se prilikom prijave novog rukovaoca podacima u Centralni registar zbirki podataka podaci o privrednom subjektu direktno preuzimaju iz evidencije APR-a što smanjuje mogućnost pogrešnog unosa. Ukoliko je kvalifikovani elektronski potpis već neminovnost, dobro je što je omogućeno njegovo besplatno nabavljanje, ali nije dobro što ima skrivenih troškova.

Dopuna 1: Danas sam otišao u Privrednu komoru Srbije, tačnije u unutrašnje dvorište, poslednji ulaz, prva vrata levo (sve je dobro obeleženo) da predam fotokopije i originale ugovora i zahteva u dovoljnom broju primeraka. Ljubazna službenica se veoma potrudila da mi objasni da su oni jedino Sertifikaciono Tele koji ne zahteva fotokopiju ne stariju od 6 meseci. U razgovoru sam takođe saznao, i to je nekoliko puta službenica naglasila, da je razlog traženja papirne dokumentacije iz APR-a taj što „APR mnogo greši“. Na moja pitanja o tome kako se postupa u slučaju kada APR štampa Izvod sa sopstvenog sajta, koji sadrži istu grešku kao i sajt, nisam dobio drugi odgovor osim da „APR mnogo greši“. Sa druge strane, veoma je pohvalno da sam na svoju adresu elektronske pošte u roku od par sati od momenta predaje, od PKS dobio obaveštenje da mogu da preuzmem sertifikat već idućeg radnog dana.

Dopuna 2: Prema raspoloživim podacima, odnosno prema dopisu koji sam dobio od sertifikacionog tela Privredne komore Srbije, koji glasi:

Poštovani,
Podešavanja koja ste jednom uradili na Vašem računaru su dovoljna za sve setifikate koje izdaje sertifikaciono telo PKS.
Problem možete imati posle ovoga, na sajtu Poreske uprave, zbog propusta koji je napravila firma koja je radila aplikaciju za PU. Može se desiti da dobijete prozor sa informacijom da ubacite smart karticu iako je kartica u čitaču. Ovo se dešava kad koristite više (bilo kojih) kartica na istom računaru, a rešava se primenom sledećeg uputstva: http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=750

Tim uputstvom sertifikaciono telo Privredne komore Srbije kao način za rešavanje problema kod prijave na portal poreske uprave upućuje korisnike da obrišu sve druge sertifikate koje imaju instalirane.

Ovakav način rešavanja problema, ne samo da nema svoje tehničko opravdanje, već je po mom mišljenju potpuno neprihvatljivo i diskriminatorno u odnosu na imaoce više različitih sertifikata. Kao građanina Republike Srbije ne zanima me koja je firma napravila propust. Zanima me da odgovorni koji su dopustili takav propust, budu adekvatno sankcionisani, jer se zbog njihovog propusta onemogućava zakonom propisani pravni promet u Republici Srbiji. Naravno da se to nikada neće desiti, i zbog toga imam utisak da neko iz namere ili grube nepažnje pokušava da dokaže građanima kako “moderne tehnologije i svetski trendovi“ nisu sa unutrašnju upotrebu, i da treba da ostanemo, kao društvo u vremenu vladavine pergamenta i rukoznaka, odnosno hartije i pečata.

16 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.