Partneri

Kroz godine bavljenja konsaltingom u oblastima IT prava, ostvarena je saradnja sa brojnim preduzećima i pojedincima. Pozitivna iskustva iz prethodnih godina, visok nivo stručnosti i besprekorna dosadašnja saradnja razlog su da preporučimo svima neke od naših partnera: