Modeli saradnje

Sadržaj paketa pravnih usluga je naveden opisno jer se isti prilagođava željama i potrebama klijenta, kojom prilikom se formira i cena. Ovi paketi predstavljaju predefinisanu ponudu prema dosadašnjim iskustvima sa klijentima:

StartUp paket:

  • osnivanje firme
  • izrada radno-pravnih akata
  • konsultacije u vezi sa zaključenjem pravnih poslova

WorkUp paket:

  • osnivanje firme
  • izrada radno-pravnih akata sa zaštitom intelektualne svojine
  • izrada Korisničkih uslova sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti
  • konsultacije u vezi sa svim aspektima poslovanja

WrapUp paket:

  • Celokupno pravno i poresko savetovanje i izrada svih pravnih dokumenata.
  • Kompletna pravna podrška vašem poslovanju

Mesečno plaćanje pravnih usluga se vrši u paušalnom iznosu.

Ptiček d.o.o. Beograd pruža pravne usluge, dok računovodstvene usluge pružaju specijalizovane partnerske firme i plaćaju se mesečno.