E-banking: Defective by design

Autori: Dušan Dželebdžić i Žarko Ptiček Sadržaj: Uvod Koje su obaveze banaka prema važećim propisima? Šta pojedine banke od klijenata zahtevaju u pogledu bezbednosti i koje su posledice? “Uputstvo za nesmetan rad aplikacije” “Molimo nemojte da ažurirate Javu” Koje su posledice?

Ipak može

Povod za ovaj post je moja želja da sumiram nešto pozitivno što se desilo, da konkretizujem pomaknuće do kojeg je u međuvremenu došlo. Operateri mobilne telefonije o kojima sam pisao zbog nemogućnosti dobijanja teksta ugovora na uvid pre potpisivanja ugovora su odreagovali tako što su svi postavili ažurne Opšte uslove i sve korisničke ugovore na svoje Internet prezentacije, i to: