Modeli saradnje

Sadržaj paketa je naveden opisno jer se isti prilagođava željama i potrebama klijenta, kojom prilikom se formira i cena. Ovi paketi predstavljaju predefinisanu ponudu prema dosadašnjim iskustvima sa klijentima:

StartUp paket:

 • osnivanje firme
 • računovodstvene usluge
 • izrada radno-pravnih akata
 • konsultacije u vezi sa zaključenjem pravnih poslova

Računovodstvene usluge obavljaju specijalizovane partnerske firme i plaćaju se mesečno.

WorkUp paket:

 • osnivanje firme
 • računovodstvene usluge
 • izrada radno-pravnih akata sa zaštitom intelektualne svojine
 • izrada Korisničkih uslova sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti
 • konsultacije u vezi sa svim aspektima poslovanja

Računovodstvene usluge obavljaju specijalizovane partnerske firme i plaćaju se mesečno.

WrapUp paket:

 • Celokupno pravno i poresko savetovanje i izrada svih pravnih dokumenata.
 • Kompletna pravna podrška vašem poslovanju

Mesečno plaćanje u paušalnom iznosu.